İNSAN-KİMLİK-MEKAN BAĞLAMINDA ZONGULDAK SEMPOZYUMU ZONGULDAK, 16-18 EKİM 2014

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, ARKEOLOJİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMLERİ VE KARADENİZ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE UYGULAMA MERKEZİ (KARSAM) İŞBİRLİĞİ

Sempozyum Programı - Arif Amirov K.S.
Sempozyum Programı Tahir Karauğuz K.S.


AMAÇ VE KAPSAM

Bu sempozyumun temel amacı; Zonguldak ve çevresinin tarihi, coğrafi, kültürel ve sosyolojik konularını etkin bir biçimde değerlendirmek, bu konularda mevcut olan problemleri tespit edip çözüm önerileri sunmak ve Zonguldak’ı genel kitlelere tanıtarak yörenin her alanda gelişmesine katkıda bulunmaktır. Böylece bu soruların cevaplanmasına fırsat oluşturabilecek bilimsel bir toplantıya Bülent Ecevit Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmaktır.

Bu bağlamda, Zonguldak ve çevresiyle ilgili aşağıdaki konu başlıklarına uygun bildiriler beklenmektedir. Ayrıca, sempozyumda sunulacak tebliğler Bülent Ecevit Üniversitesi’nin uluslararası hakemli dergisi olan Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi’nin “Zonguldak Özel Sayısı” olarak yayımlanacaktır.

SEMPOZYUM SEKRETERYASI

 • Yrd. Doç. Dr. Canan KUŞ Bülent Ecevit Üniversitesi, Tarih Bölümü
 • Yrd. Doç. Dr. Yücel NAMAL Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
 • Arş. Gör. Kamuran KARABALIK Bülent Ecevit Üniversitesi, Tarih Bölümü
 • Arş. Gör. Nihan ÖZ Bülent Ecevit Üniversitesi, Tarih Bölümü
 • Arş. Gör. M. Fatih ASLAN Bülent Ecevit Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

A. ARKEOLOJİ

 • Batı Karadeniz Bölgesi Arkeolojisi ve Zonguldak’ın Önemi
 • Zonguldak ve Çevresi Arkeolojik Yerleşmeleri
 • Arkeolojik Belgelerde Zonguldak
 • Karadeniz Kolonizasyonu Işığında Zonguldak
 • Arkeolojik Açıdan Kültürel Mirasın Değerlendirilmesi; Korunması ve Aktarılması Sorunları

B. TARİH

 • Zonguldak’ın Siyasi Tarihi
  • Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi
 • Zonguldak’ın Sosyo-Ekonomik Tarihi
  • Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi
 • Milli Mücadele Döneminde Zonguldak
 • Zonguldak Kent Tarihi
 • Zonguldak Eğitim Tarihi

C. DİL VE EDEBİYAT

 • Zonguldak ve Yöresinin Dil Özellikleri
 • Türk Edebiyatı’nda Zonguldak
 • Zonguldak’ta Yaşamış Edebiyatçılar

D. SOSYOLOJİ

 • Göç
 • Kimlik
 • Çevre
 • Tüketim
 • Kent ve Kentleşme
 • Toplumsal Değişme
 • Yoksulluk
 • İşçi Sınıfı
 • Çalışma Hayatı
 • Sendika ve Örgütlenme

E. BİYOGRAFİ

 • Zonguldak İle Bütünleşmiş Önemli Şahsiyetler

F. DİĞER

 • Zonguldak Üzerine Farklı Alanlarda Yapılan Çalışmalar

KATILIMCILAR

SEMPOZYUM ONUR KURULU

 • Köksal TOPTAN Eski / TBMM Başkanı
 • Ali KABAN / Zonguldak Valisi
 • Prof. Dr. Mahmut ÖZER / Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü

BİLİM KURULU

 • Prof. Dr. Ali SARIKOYUNCU Dumlupınar Üniversitesi
 • Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN Hacettepe Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mustafa GENCER Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Prof. Dr. Necati DEMİR Gazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nevin GÜNGÖR ERGAN Hacettepe Üniversitesi
 • Prof. Dr. Sümer ATASOY Karabük Üniversitesi
 • Prof. Dr. Teoman DURALI İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Abdülhamit KIRMIZI İstanbul Şehir Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ahmet EFİLOĞLU Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Doç. Dr. Fatih M. SANCAKTAR İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mehmet Ö. ALKAN İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mustafa HİZMETLİ Bartın Üniversitesi
 • Doç. Dr. Recep KARACAKAYA Medeniyet Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. A. Erinç ERDAL YILDIRIM Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Adnan BAYSAL Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Ayça DEMİR GÜRDAL Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Betül MUTLU Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Canan KUŞ Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Emre SATICI Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. F. Gülden EKMEN Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Gül Banu DUMAN Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Hamza EKMEN Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZER Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Hasan SANKIR Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Musa DEMİR Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Nurettin HATUNOĞLU Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Nurşen GÖK Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Osman ARICAN Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Sinan YÜKSEL Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Yrd. Doç. Dr. Tayyar GÜRDAL Bülent Ecevit Üniversitesi

SEMPOZYUM DÜZENLEME VE YÜRÜTME KURULU BAŞKANI

 • Doç. Dr. Ahmet EFİLOĞLU Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Tarih Bölüm Başkanı
 • Doç. Dr. Ahmet EFİLOĞLU Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Tarih Bölüm Başkanı

SEMPOZYUM DÜZENLEME VE YÜRÜTME KURULU

 • Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
 • Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZER Bülent Ecevit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
 • Yrd. Doç. Dr. Hasan SANKIR Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı
 • Yrd. Doç. Dr. Tayyar GÜRDAL Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı
 • Yrd. Doç. Nurettin HATUNOĞLU Bülent Ecevit Üniversitesi KARSAM Müdürü, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
 • Yrd. Doç. Dr. Canan KUŞ Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
 • Yrd. Doç. Dr. Adnan BAYSAL Bülent Ecevit Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi
 • Yrd. Doç. Dr. Gül Banu DUMAN Bülent Ecevit Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi
 • Yrd. Doç. Dr. Yücel NAMAL Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

TEBLİĞ YAZIM KURALLARI

 • Yazılar, A4 boyutunda Word uyumlu programda Times New Roman yazı karakterinde yazılmalıdır.
 • Başlık, 12 punto, büyük koyu harf olmalıdır. Başlık ortadan hizalı olmalıdır. Metinde ana ve ara başlıklar kullanılabilir. Ana başlıklar 12 punto, koyu ve büyük harf olarak sola dayalı; ara başlıklar da 12 punto, koyu ve küçük harf yazılmalı sola dayalı olmalıdır.
 • Yazar adı ve soyadı, ana başlığın altına bir boşluk verilerek 12 punto, büyük harf ve ortaya hizalı olarak yazılmalıdır. Yazar adının yanına (*) işareti ile sayfanın altına unvan, adres ve e-posta bilgileri 10 punto olarak verilmelidir.
 • Yazar adının altına bir boşluk bırakılarak Özet yazılmalıdır. Özetin altına Anahtar Kelimeler listesi verilmelidir.
 • Tebliğ metni, 12 punto, iki yana dayalı olmalıdır. Satır arası 1,5 olmalıdır. Paragraf girintisi 1.25 cm olmalıdır.
 • Sayfa kenar boşlukları Üstten 2.5, alttan 3, sağdan 2.5, soldan 3.5 cm olmalıdır.
 • Sayfa numaraları, makalenin ilk sayfasından itibaren sayfa altı ortalı şekilde verilmelidir.
 • Alıntılar, 5 satırı geçtiğinde paragraf girintisinden 1 cm içeriden başlatılmalı, tırnak içinde 1punto küçük yazılmalıdır. 5 satırdan az olan alıntılar metin içerisinde italik olarak verilir. Vurgulanması gereken ifadeler de italik yapılır.
 • Dipnotlar, 10 punto tek aralık yazılmalıdır. Hizalaması iki yana dayalı ve paragraf girintisi olmamalıdır. Dipnot ayıraç çizgisi olmalıdır.
 • Metin içindeki atıflar sayfa altına dipnot şeklinde 1’den başlayarak silsile şeklinde metnin sonuna kadar numaralandırılmalıdır. Bunun dışında metin içinde atıf yapılmamalıdır. Dipnotlarda kaynaklar verilirken, kitap ve dergi ismi italik olmalı, makale isimleri tırnak içerisinde düz olarak verilmelidir.
 • Dipnotlarda, ilk geçtiği yerde kaynak künyesi tam olarak verilmeli, daha sonra a.g.e., a.g.m., veya a.g.t. gibi yazarın belirlediği kısaltmalarla yazılmalıdır.
 • Bir yazarın birden fazla kitap ve makalesi kullanılıyorsa ikinci eserin ilk kullanımından sonra, yazarın soyadı, sonra kitap veya makalenin tam veya kısaltılmış adı verilebilir. Çok yazarlı kaynakların ilk geçtiği yerde yazarların tümü yazılmalı, daha sonrakilerde kısaltarak verilebilir. Örneğin:

Kitap:
Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal ve Ekonomik tarihi, Eren Yayıncılık, İstanbul, 2001, s. 123.

İnalcık, a.g.e., s. 234.

Makale:
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Osmanlılarda İlk Vezirlere Dair Mütalea”, Belleten, C. III, S. 9, 1939, s. 101.

Uzunçarşılı, “a.g.m.”, s. 101.

 • Son olarak Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı oluşturularak metin içinde yararlanılan kaynakların tam künyeleri Yazar soyadı öne gelecek şekilde alfabetik olarak sıralanmalıdır. Örneğin:

İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğu’nun Sosyal ve Ekonomik tarihi, Eren Yayıncılık, İstanbul, 2001.
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, “Osmanlılarda İlk Vezirlere Dair Mütalea”, Belleten, C. III,
S. 9, 1939.

Kabul edilen Tebliğler

Hakem raporları doğrultusunda, sempozyumda sunulmak üzere kabul edilen bildiriler aşağıda verilmiştir. Bildiri kabul yazıları, katılımcıların mail adreslerine gönderilecektir.

Bildirisi kabul olan katılımcıların Sempozyum Yazım Kurallarını dikkate almaları rica olunur.

Sempozyuma müracaat eden tüm katılımcılara çok teşekkür ederiz.

AD SOYADKURUMBİLDİRİ BAŞLIĞI
Uzman Öğretmen Necat ÇETİNİzmirBAŞBAKANLIK CUMHURİYET ARŞİVİ MÜHTELİT MÜBADELE KOMİSYONU MÜBADİL TASFİYE TALEPNAMELERİNE GÖRE ZONGULDAK'A İSKÂN EDİLEN MÜBADİLLERİN GELDİKLERİ MEMLEKETLERİ VE ZONGULDAK’TA İSKAN EDİLDİKLERİ İDARİ BİRİMLER
Doç. Dr. Ferhat ÖZÇEP

Doç. Dr. İlgin KURŞUN

Vildan ERBAY

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İstanbul

MEKANSAL/KENTSEL PLANLAMADA GEOTEKNİK/JEOFİZİK FAKTÖRLERİN ÖNEMİ: ZONGULDAK KENTİNDEN ÖRNEKLER
Yrd. Doç. Dr. Yücel NAMALBülent Ecevit ÜniversitesiZONGULDAK SANCAĞI’NIN SIHHÎ-İCTİMAÎ COĞRAFYASINA DAİR BİR RAPOR
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖĞRETEN

Ali ŞAHİN

Kastamonu ÜniversitesiCUMHURİYET’E GİRERKEN ZONGULDAK’IN SAĞLIK VE SOSYAL DURUMU
Okt. Hasan KARAKUZU

Yrd.Doç.Dr. Yücel NAMAL

Bülent Ecevit Üniversitesi BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ’NÜN ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI ZİYARETİ(15 AĞUSTOS 1934)
Doç. Dr. M.Serhat YILMAZKastamonu ÜniversitesiTAHİR KARAUĞUZ’UN KASTAMONU BASININDAKİ YAZI VE ŞİİRLERİ
Murat KARAZonguldakEREĞLİ KÖMÜR MADENLERİ’NDE 7 YILLIK DRAM, 2.MÜKELLEFİYET (1940-1947)
Yrd. Doç. Dr. Şenay IŞINBülent Ecevit ÜniversitesiKENT VE KENTLEŞME “SOSYO-MEKANSAL DEĞİŞİM BAĞLAMINDA ZONGULDAK: ÇOK KATMANLI BİR DEĞERLENDİRME”
Prof. Dr. Ali SARIKOYUNCU

Doç. Dr. Esra SARIKOYUNCU DEĞERLİ

Dumlupınar ÜniversitesiMİLLİ MÜCADELE’DE ZONGULDAK SANCAĞI DİN ADAMLARI
Yrd. Doç. Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEKBülent Ecevit Üniversitesi10 YILLIK İSTATİSTİKÎ VERİLER KAPSAMINDA ZONGULDAK’TA İŞLENEN SUÇ ÇEŞİTLERİ
Yrd. Doç. Dr. Osman ARICANBülent Ecevit ÜniversitesiSTİLİSTİK AÇIDAN ZONGULDAK YEREL GAZETELERİ
Yrd. Doç. Dr. Musa DEMİRBülent Ecevit ÜniversitesiMEHMET SEYDA’NIN ZONGULDAK HİKÂYELERİ BAĞLAMINDA 1940’LI YILLARIN ZONGULDAK’INDA SOSYAL HAYATTAN EDEBİYATA YANSIMALAR
Okt. Arda BAŞAbant İzzet Baysal Üniversitesi DEVLETİN GÖZÜNDEN 1965 KOZLU OLAYLARI
Ekonomist Güler YÜKSELZonguldakZONGULDAK’TA YERLEŞİM VE DİL ÖZELLİKLERİNE BİR ÖRNEK: BAĞLIK KÖYÜ
Yrd. Doç. Dr. Adnan BAYSALBülent Ecevit ÜniversitesiZONGULDAK VE UZAK GEÇMİŞ
Emekli Öğretmen Fatma KILIÇ GÜNAYZonguldakMEHMET YILMAZ KARAİBRAHİMOĞLU
Prof. Dr. Mustafa GENCERAbant İzzet Baysal ÜniversitesiZONGULDAK‘TAN ALMANYA’YA GÖÇ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YÜCEBülent Ecevit ÜniversitesiMEHMET ALPDÜNDAR’IN ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI İŞÇİ HAREKETLERİ İÇİNDEKİ YERİ
Prof. Dr. Güngör KARAUĞUZNecmettin Erbakan Üniversitesi2004-2008 YILI ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI IŞIĞINDA-ZONGULDAK BÖLGESİ’NİN ESKİÇAĞ TARİHİ KRONOLOJİSİ ÜZERİNE KISA BİR NOT
Arş. Gör. Şaban DEMİRAbant İzzet Baysal ÜniversitesiMÜKELLEFİYET KANUNU VE EDEBİYATTAKİ YANSIMALARI
Okt. Hüseyin TAŞAbant İzzet Baysal ÜniversitesiBİR EDEBİYATÇININ GÖZÜYLE CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA ZONGULDAK
Yrd. Doç. Dr. Fatma BAĞDATLI ÇAMBartın ÜniversitesiPARTHENIOS’TAN BARTIN’A: ANTİK DÖNEMDE BARTIN HAKKINDA İLK TESPİTLER
Prof. Dr. Sümer ATASOYKarabük ÜniversitesiFİLYOS – TIOS : BATI KARADENİZ’DE ANTİK BİR KENT
Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞDumlupınar ÜniversitesiAHMET TALÂT ONAY VE AÇIKLAMALI DİVAN ŞİİRİ SÖZLÜĞÜ-ESKİ TÜRKEDEBİYATINDA MAZMUNLAR VE İZAHI ADLI ESERİ ÜZERİNE
Arş. Gör. Gizem TOKMAKBülent Ecevit ÜniversitesiKENT PAZARLAMASI KAPSAMINDA KENT KİMLİĞİ VE MEKÂNSAL ANALİZ ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ
Tunahan ÖZMENNecmettin Erbakan Üniversitesi26. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI, ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ve BİR HUKUK ADAMI: KÖKSAL TOPTAN
Yrd. Doç. Dr. Canan SEVİNÇNecmettin Erbakan Üniversitesi ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ROMANINDA (1923-1938) TOPYEKÛN KALKINMA SEFERBERLİĞİNİN SAHNESİ OLARAK ZONGULDAK
Arş Gör. Tamer GÜVENBülent Ecevit ÜniversitesiOSMANLISANAYİLEŞMESİ/MODERNLEŞMESİ VE ZONGULDAK KÖMÜR MADENCİLİĞİ
Arş. Gör. Faruk TEMELErciyes Üniversitesi“ZONGULDAK GAZETESİ (1923-1953)” ÜZERİNE BİR İNCELEME
Yrd. Doç. Dr. F. Gülden EKMENBülent Ecevit ÜniversitesiZONGULDAK’TA KÜLTÜREL VE ENDÜSTRİYEL MİRASIN KORUNMASI VE ÖZEL BİR TEŞEBBÜS ÖRNEĞİ: ÇANAKÇILAR ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ
Yrd. Doç. Dr. Sami PATACI

Prof. Dr. Ergün LAFLI

Ardahan Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

GEÇ ANTİK ÇAĞDA PAPHLAGONİA
Arkeolog Doktorant Gülseren KAN ŞAHİN

Prof. Dr. Ergün LAFLI

Dokuz Eylül ÜniversitesiGEÇ ANTİK ÇAĞDA HONORİAS
Raif TOKELZonguldakDÜNDEN BUGÜNE KDZ.EREĞLİ CEHENNEMNEM AĞZI MAĞARALARI
Harita Mühendisi Tuna ARATOĞLUTTK Emekli Harita Tasman Şube Müdürü, ZonguldakMİLLİ KORUNMA KANUNU VE ÜCRETLİ İŞ MÜKELLEFİYETİNİN ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASINDA UYGULANMASI HAKKINDAKİ BİLİNMEYEN GERÇEKLER
Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN

Harita Müh. Tuna ARATOĞLU

Bülent Ecevit Üniversitesi TTK Emekli Harita ve Tasman Şb. Müd. BELGELERLE OSMANLI DÖNEMİNDE ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASINDAKİ EREĞLİ OSMANLI ŞİRKETİNE İLİŞKİN MÜLKİYET KADASTROSU
Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZTÜRKSakarya ÜniversitesiHERAKLEIA PONTIKA (KARADENİZ EREĞLİ) ANTİK KENTİNDE DİNSEL İNANIŞLAR
Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARANHacettepe ÜniversitesiKENTSEL MEKANLARDA GELENEK OLUŞTURMAK MÜMKÜN MÜ?
Yrd. Doç. Dr. Tevfik Emre ŞERİFOĞLU

Araş. Gör. Caner BAKAN

Bitlis Eren Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

M.Ö. 1. BİNDE KYTOROS - GÖÇ, KOLONİZASYON, TİCARET VE KİMLİK
Arş. Gör. Bünyat Burak AYKANATMimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiKARADENİZ EREĞLİ’DEN BİR ARTEMİS KABARTMASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
GÜRDAL ÖZÇAKIRZonguldakZONGULDAK’TA FRANSIZ MİSYONERLER VE MİSYONER ANDRÉ-CHARLES-PİERRE MOREEL’İN YAŞAM HİKÂYESİ
Öğr. Gör. Ceyda DEMİRBülent Ecevit ÜniversitesiSİNEMASAL KENT OLARAK ZONGULDAK
Yrd. Doç. Dr. Şahin YILDIRIMKarabük ÜniversitesiPAPHLOGONİA TÜMÜLÜSLERİNDE GÖRÜLEN MEZAR TİPLERİ
Doç. Dr. N. Rengin OYMANSüleyman Demirel ÜniversitesiKENT KÜLTÜRÜ KİMLİĞİNDE YÖRESEL SANATLARIN ÖNEMİ: ZONGULDAK EREĞLİ ELPEK BEZİ ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Ayhan AKIŞ

Yrd. Doç. Dr. Baştürk KAYA

Mesut ŞİMŞEK

Akdeniz Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

ZONGULDAK’IN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ ve YERLEŞME ÜZERİNE ETKİLERİ
Yrd. Doç. Dr. Tayyar GÜRDALBülent Ecevit ÜniversitesiHERAKLEİA PONTİKA ( KARADENİZ EREĞLİ) VE TİEİON(FİLYOS): KORUMA, KORUNAMAMA VE GELECEK
Doç. Dr. Yüksel ŞAHİNAnadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım FakültesiZONGULDAK’TA TEKSTİL-MODA TARİHİ MÜZESİ OLUŞTURULMASI ÜZERİNE BİR ÖNERİ
Prof. Dr. Nihat FALAY

Yrd.Doç.Dr. Recep Emre ERİÇOK

İstanbul ÜniversitesiZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI’NIN CUMHURİYET ÖNCESİ VE SONRASINDA YÖNETİMİ, YABANCI SERMAYESİ VE DEVLETLEŞTİRİLMESİ
Öğr. Gör. Sultan Deniz KÜÇÜKERAnkara Üniversitesi SBFKARADENİZ’DE GREK KOLONİZASYONU VE BATI KARADENİZ APOİKİA YAPILANMALARI
Erol ÇATMABülent Ecevit ÜniversitesiZONGULDAK KENT TARİHİNE KISA BİR YAKLAŞIM
Yrd. Doç. Dr. Hasan SANKIRBülent Ecevit ÜniversitesiZONGULDAK’TA YAŞANAN İÇ GÖÇ VE POTANSİYEL GÖÇMEN PROFİLİ
Yrd. Doç. Dr. Gül Banu DUMAN

Serkan FURTUN

Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak RÜŞTÜ ONUR'UN KELİME DÜNYASI
Prof. Dr. Nevin GÜNGÖR ERGANHacettepe ÜniversitesiTÜRKİYE’DE KENTLEŞME: PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi :10 Mart 2014

Kabul Edilen Bildirilerin Geri Bildirimi :21 Mart 2014

Bildiri Metinlerinin Son Teslim Tarihi :5 Mayıs 2014

Sempozyum Tarihi :16-18 Ekim 2014

SEMPOZYUM İLETİŞİM ve YAZIŞMA ADRESİ

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (Eski Bina)
No:106 İncivez/ ZONGULDAK
Tel: 0 372 257 40 10 / 1543 0 372 257 40 10 / 1732
Tebliğ özet ve metinlerinin gönderileceği e-posta adresi: zonguldaksempozyumu@beun.edu.tr