Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bu sempozyumun temel amacı; Zonguldak ve çevresinin tarihi, coğrafi, kültürel ve sosyolojik konularını etkin bir biçimde değerlendirmek, bu konularda mevcut olan problemleri tespit edip çözüm önerileri sunmak ve Zonguldak’ı genel kitlelere tanıtarak yörenin her alanda gelişmesine katkıda bulunmaktır. Böylece bu soruların cevaplanmasına fırsat oluşturabilecek bilimsel bir toplantıya Bülent Ecevit Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmaktır.

Bu bağlamda, Zonguldak ve çevresiyle ilgili aşağıdaki konu başlıklarına uygun bildiriler beklenmektedir. Ayrıca, sempozyumda sunulacak tebliğler Bülent Ecevit Üniversitesi’nin uluslararası hakemli dergisi olan Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi’nin “Zonguldak Özel Sayısı” olarak yayımlanacaktır.

Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi :10 Mart 2014

Kabul Edilen Bildirilerin Geri Bildirimi :21 Mart 2014

Bildiri Metinlerinin Son Teslim Tarihi :5 Mayıs 2014

Sempozyum Tarihi :16-18 Ekim 2014

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin