Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bu sempozyumun temel amacı; Zonguldak ve çevresinin tarihi, coğrafi, kültürel ve sosyolojik konularını etkin bir biçimde değerlendirmek, bu konularda mevcut olan problemleri tespit edip çözüm önerileri sunmak ve Zonguldak’ı genel kitlelere tanıtarak yörenin her alanda gelişmesine katkıda bulunmaktır. Böylece bu soruların cevaplanmasına fırsat oluşturabilecek bilimsel bir toplantıya Bülent Ecevit Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmaktır.

Bu bağlamda, Zonguldak ve çevresiyle ilgili aşağıdaki konu başlıklarına uygun bildiriler beklenmektedir. Ayrıca, sempozyumda sunulacak tebliğler Bülent Ecevit Üniversitesi’nin uluslararası hakemli dergisi olan Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi’nin “Zonguldak Özel Sayısı” olarak yayımlanacaktır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin