Kabul Edilen Tebliğler

Kabul Edilen Tebliğler

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Hakem raporları doğrultusunda, sempozyumda sunulmak üzere kabul edilen bildiriler aşağıda verilmiştir. Bildiri kabul yazıları, katılımcıların mail adreslerine gönderilecektir.

Bildirisi kabul olan katılımcıların Sempozyum Yazım Kurallarını dikkate almaları rica olunur.

Sempozyuma müracaat eden tüm katılımcılara çok teşekkür ederiz.

AD SOYAD KURUM BİLDİRİ BAŞLIĞI
Uzman Öğretmen Necat ÇETİN İzmir BAŞBAKANLIK CUMHURİYET ARŞİVİ MÜHTELİT MÜBADELE KOMİSYONU MÜBADİL TASFİYE TALEPNAMELERİNE GÖRE ZONGULDAK'A İSKÂN EDİLEN MÜBADİLLERİN GELDİKLERİ MEMLEKETLERİ VE ZONGULDAK’TA İSKAN EDİLDİKLERİ İDARİ BİRİMLER
Doç. Dr. Ferhat ÖZÇEP

Doç. Dr. İlgin KURŞUN

Vildan ERBAY

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İstanbul

MEKANSAL/KENTSEL PLANLAMADA GEOTEKNİK/JEOFİZİK FAKTÖRLERİN ÖNEMİ: ZONGULDAK KENTİNDEN ÖRNEKLER
Yrd. Doç. Dr. Yücel NAMAL Bülent Ecevit Üniversitesi ZONGULDAK SANCAĞI’NIN SIHHÎ-İCTİMAÎ COĞRAFYASINA DAİR BİR RAPOR
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖĞRETEN

Ali ŞAHİN

Kastamonu Üniversitesi CUMHURİYET’E GİRERKEN ZONGULDAK’IN SAĞLIK VE SOSYAL DURUMU
Okt. Hasan KARAKUZU

Yrd.Doç.Dr. Yücel NAMAL

Bülent Ecevit Üniversitesi BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ’NÜN ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI ZİYARETİ(15 AĞUSTOS 1934)
Doç. Dr. M.Serhat YILMAZ Kastamonu Üniversitesi TAHİR KARAUĞUZ’UN KASTAMONU BASININDAKİ YAZI VE ŞİİRLERİ
Murat KARA Zonguldak EREĞLİ KÖMÜR MADENLERİ’NDE 7 YILLIK DRAM, 2.MÜKELLEFİYET (1940-1947)
Yrd. Doç. Dr. Şenay IŞIN Bülent Ecevit Üniversitesi KENT VE KENTLEŞME “SOSYO-MEKANSAL DEĞİŞİM BAĞLAMINDA ZONGULDAK: ÇOK KATMANLI BİR DEĞERLENDİRME”
Prof. Dr. Ali SARIKOYUNCU

Doç. Dr. Esra SARIKOYUNCU DEĞERLİ

Dumlupınar Üniversitesi MİLLİ MÜCADELE’DE ZONGULDAK SANCAĞI DİN ADAMLARI
Yrd. Doç. Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Bülent Ecevit Üniversitesi 10 YILLIK İSTATİSTİKÎ VERİLER KAPSAMINDA ZONGULDAK’TA İŞLENEN SUÇ ÇEŞİTLERİ
Yrd. Doç. Dr. Osman ARICAN Bülent Ecevit Üniversitesi STİLİSTİK AÇIDAN ZONGULDAK YEREL GAZETELERİ
Yrd. Doç. Dr. Musa DEMİR Bülent Ecevit Üniversitesi MEHMET SEYDA’NIN ZONGULDAK HİKÂYELERİ BAĞLAMINDA 1940’LI YILLARIN ZONGULDAK’INDA SOSYAL HAYATTAN EDEBİYATA YANSIMALAR
Okt. Arda BAŞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi DEVLETİN GÖZÜNDEN 1965 KOZLU OLAYLARI
Ekonomist Güler YÜKSEL Zonguldak ZONGULDAK’TA YERLEŞİM VE DİL ÖZELLİKLERİNE BİR ÖRNEK: BAĞLIK KÖYÜ
Yrd. Doç. Dr. Adnan BAYSAL Bülent Ecevit Üniversitesi ZONGULDAK VE UZAK GEÇMİŞ
Emekli Öğretmen Fatma KILIÇ GÜNAY Zonguldak MEHMET YILMAZ KARAİBRAHİMOĞLU
Prof. Dr. Mustafa GENCER Abant İzzet Baysal Üniversitesi ZONGULDAK‘TAN ALMANYA’YA GÖÇ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YÜCE Bülent Ecevit Üniversitesi MEHMET ALPDÜNDAR’IN ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI İŞÇİ HAREKETLERİ İÇİNDEKİ YERİ
Prof. Dr. Güngör KARAUĞUZ Necmettin Erbakan Üniversitesi 2004-2008 YILI ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI IŞIĞINDA-ZONGULDAK BÖLGESİ’NİN ESKİÇAĞ TARİHİ KRONOLOJİSİ ÜZERİNE KISA BİR NOT
Arş. Gör. Şaban DEMİR Abant İzzet Baysal Üniversitesi MÜKELLEFİYET KANUNU VE EDEBİYATTAKİ YANSIMALARI
Okt. Hüseyin TAŞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi BİR EDEBİYATÇININ GÖZÜYLE CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA ZONGULDAK
Yrd. Doç. Dr. Fatma BAĞDATLI ÇAM Bartın Üniversitesi PARTHENIOS’TAN BARTIN’A: ANTİK DÖNEMDE BARTIN HAKKINDA İLK TESPİTLER
Prof. Dr. Sümer ATASOY Karabük Üniversitesi FİLYOS – TIOS : BATI KARADENİZ’DE ANTİK BİR KENT
Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ Dumlupınar Üniversitesi AHMET TALÂT ONAY VE AÇIKLAMALI DİVAN ŞİİRİ SÖZLÜĞÜ-ESKİ TÜRKEDEBİYATINDA MAZMUNLAR VE İZAHI ADLI ESERİ ÜZERİNE
Arş. Gör. Gizem TOKMAK Bülent Ecevit Üniversitesi KENT PAZARLAMASI KAPSAMINDA KENT KİMLİĞİ VE MEKÂNSAL ANALİZ ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ
Tunahan ÖZMEN Necmettin Erbakan Üniversitesi 26. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI, ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ve BİR HUKUK ADAMI: KÖKSAL TOPTAN
Yrd. Doç. Dr. Canan SEVİNÇ Necmettin Erbakan Üniversitesi ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ROMANINDA (1923-1938) TOPYEKÛN KALKINMA SEFERBERLİĞİNİN SAHNESİ OLARAK ZONGULDAK
Arş Gör. Tamer GÜVEN Bülent Ecevit Üniversitesi OSMANLISANAYİLEŞMESİ/MODERNLEŞMESİ VE ZONGULDAK KÖMÜR MADENCİLİĞİ
Arş. Gör. Faruk TEMEL Erciyes Üniversitesi “ZONGULDAK GAZETESİ (1923-1953)” ÜZERİNE BİR İNCELEME
Yrd. Doç. Dr. F. Gülden EKMEN Bülent Ecevit Üniversitesi ZONGULDAK’TA KÜLTÜREL VE ENDÜSTRİYEL MİRASIN KORUNMASI VE ÖZEL BİR TEŞEBBÜS ÖRNEĞİ: ÇANAKÇILAR ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ
Yrd. Doç. Dr. Sami PATACI

Prof. Dr. Ergün LAFLI

Ardahan Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

GEÇ ANTİK ÇAĞDA PAPHLAGONİA
Arkeolog Doktorant Gülseren KAN ŞAHİN

Prof. Dr. Ergün LAFLI

Dokuz Eylül Üniversitesi GEÇ ANTİK ÇAĞDA HONORİAS
Raif TOKEL Zonguldak DÜNDEN BUGÜNE KDZ.EREĞLİ CEHENNEMNEM AĞZI MAĞARALARI
Harita Mühendisi Tuna ARATOĞLU TTK Emekli Harita Tasman Şube Müdürü, Zonguldak MİLLİ KORUNMA KANUNU VE ÜCRETLİ İŞ MÜKELLEFİYETİNİN ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASINDA UYGULANMASI HAKKINDAKİ BİLİNMEYEN GERÇEKLER
Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN

Harita Müh. Tuna ARATOĞLU

Bülent Ecevit Üniversitesi TTK Emekli Harita ve Tasman Şb. Müd. BELGELERLE OSMANLI DÖNEMİNDE ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASINDAKİ EREĞLİ OSMANLI ŞİRKETİNE İLİŞKİN MÜLKİYET KADASTROSU
Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZTÜRK Sakarya Üniversitesi HERAKLEIA PONTIKA (KARADENİZ EREĞLİ) ANTİK KENTİNDE DİNSEL İNANIŞLAR
Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN Hacettepe Üniversitesi KENTSEL MEKANLARDA GELENEK OLUŞTURMAK MÜMKÜN MÜ?
Yrd. Doç. Dr. Tevfik Emre ŞERİFOĞLU

Araş. Gör. Caner BAKAN

Bitlis Eren Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

M.Ö. 1. BİNDE KYTOROS - GÖÇ, KOLONİZASYON, TİCARET VE KİMLİK
Arş. Gör. Bünyat Burak AYKANAT Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi KARADENİZ EREĞLİ’DEN BİR ARTEMİS KABARTMASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
GÜRDAL ÖZÇAKIR Zonguldak ZONGULDAK’TA FRANSIZ MİSYONERLER VE MİSYONER ANDRÉ-CHARLES-PİERRE MOREEL’İN YAŞAM HİKÂYESİ
Öğr. Gör. Ceyda DEMİR Bülent Ecevit Üniversitesi SİNEMASAL KENT OLARAK ZONGULDAK
Yrd. Doç. Dr. Şahin YILDIRIM Karabük Üniversitesi PAPHLOGONİA TÜMÜLÜSLERİNDE GÖRÜLEN MEZAR TİPLERİ
Doç. Dr. N. Rengin OYMAN Süleyman Demirel Üniversitesi KENT KÜLTÜRÜ KİMLİĞİNDE YÖRESEL SANATLARIN ÖNEMİ: ZONGULDAK EREĞLİ ELPEK BEZİ ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Ayhan AKIŞ

Yrd. Doç. Dr. Baştürk KAYA

Mesut ŞİMŞEK

Akdeniz Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

ZONGULDAK’IN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ ve YERLEŞME ÜZERİNE ETKİLERİ
Yrd. Doç. Dr. Tayyar GÜRDAL Bülent Ecevit Üniversitesi HERAKLEİA PONTİKA ( KARADENİZ EREĞLİ) VE TİEİON(FİLYOS): KORUMA, KORUNAMAMA VE GELECEK
Doç. Dr. Yüksel ŞAHİN Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ZONGULDAK’TA TEKSTİL-MODA TARİHİ MÜZESİ OLUŞTURULMASI ÜZERİNE BİR ÖNERİ
Prof. Dr. Nihat FALAY

Yrd.Doç.Dr. Recep Emre ERİÇOK

İstanbul Üniversitesi ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI’NIN CUMHURİYET ÖNCESİ VE SONRASINDA YÖNETİMİ, YABANCI SERMAYESİ VE DEVLETLEŞTİRİLMESİ
Öğr. Gör. Sultan Deniz KÜÇÜKER Ankara Üniversitesi SBF KARADENİZ’DE GREK KOLONİZASYONU VE BATI KARADENİZ APOİKİA YAPILANMALARI
Erol ÇATMA Bülent Ecevit Üniversitesi ZONGULDAK KENT TARİHİNE KISA BİR YAKLAŞIM
Yrd. Doç. Dr. Hasan SANKIR Bülent Ecevit Üniversitesi ZONGULDAK’TA YAŞANAN İÇ GÖÇ VE POTANSİYEL GÖÇMEN PROFİLİ
Yrd. Doç. Dr. Gül Banu DUMAN

Serkan FURTUN

Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak RÜŞTÜ ONUR'UN KELİME DÜNYASI
Prof. Dr. Nevin GÜNGÖR ERGAN Hacettepe Üniversitesi TÜRKİYE’DE KENTLEŞME: PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin